Cùng đọc và suy ngẫm nhé!

Lâm Phong

Đêm qua tớ tình cờ đọc được một lá thư trên mạng với nội dung như trên.

Tớ mạn phép lược dịch lá thư đó dưới đây cho mọi người:

View original post 2,329 more words

Advertisements