Tình hình hiện giờ là nhà ta bị cắt mạng rồi, nên sẽ post chậm và post không đều, nếu các nàng không muốn cổ dài như con hươu thì đợi đến tháng 12 rồi hẵng vào lại nhà ta nhé. Ngoài ra, ta cũng muốn thông báo về việc ngừng edit chuyện luôn, cụ thể là

Thứ 1: ngừng bộ ‘Tiên ma kiếp’ cho đến tháng 1 năm sau, nếu đến lúc đó chưa có nàng nào ôm em nó thì ta sẽ làm típ. 

Thứ 2: drop bộ ‘Thế giới này điên rồi’. Nếu nàng nào muốn đọc thì qua nhà Ám Dạ cung nhé, bên đó đã làm đến chương 2 rồi.

Advertisements